Over de YMCA

De YMCA is een internationale organisatie voor jeugd en jongeren. De letters YMCA staan voor Young Men’s Christian Association. De YMCA is in meer dan 128 landen actief. Dit internationale karakter biedt op allerlei terreinen mogelijkheden. Ontmoetingen, acties voor vluchtelingen, wereldwijde aandacht voor democratie en vrijheid, vorming van vrijwilligers, etc

De missie van de YMCA is ‘empowering youth’, en wordt in de breedste zin door alle verschillende YMCA’s uitgevoerd.

De YMCA (vroeger het CJV, Christelijke Jongeren Verbond) is de oudste jeugdwerkorganisatie van Nederland, ontstaan in 1853. Veel lokale YMCA’s zijn oude verenigingen, vaak meer dan 100 jaar oud.

YMCA Meijendel is een geheel nieuw initiatief in 2022, en maakt zich hard om in de zomer van 2022 op kamp te gaan in Driebergen.

De YMCA tracht jongeren een eigen plek te geven, een kring waarin de levensvragen die op hen afkomen alle ruimte krijgen. De YMCA probeert een mogelijkheid hiertoe te creëren in plaatselijke verenigingen, meestal in kleine groepen en met de hulp van vrijwilligers.

Hoe verschillend al deze werkwijzen ook zijn, drie woorden zijn steeds herkenbaar aanwezig: ontspanning, vorming en dienstverlening. Met elkaar vormen deze woorden de driehoek, het symbool van de YMCA over de gehele wereld. Kinderen en jongeren ontmoeten elkaar om vriendschap te beleven, om een eigen plek te hebben waar gezelligheid en plezier is, om iets te leren en iets goeds te doen voor elkaar en voor anderen, dichtbij of wereldwijd.

Zomerkamp voor kinderen uit de regio Voorschoten en Wassenaar