Over de YMCA

De YMCA is een internationale organisatie voor jeugd en jongeren. De letters YMCA staan voor Young Men’s Christian Association. De YMCA is in meer dan 128 landen actief. Dit internationale karakter biedt op allerlei terreinen mogelijkheden. Ontmoetingen, acties voor vluchtelingen, wereldwijde aandacht voor democratie en vrijheid, vorming van vrijwilligers, etc. De missie van de YMCA is ‘empowering youth‘, en wordt in de breedste zin door alle verschillende YMCA’s uitgevoerd.

Al meer dan 100 jaar oud

De YMCA (vroeger het CJV, Christelijke Jongeren Verbond) is de oudste jeugdwerkorganisatie van Nederland, ontstaan in 1853. Veel lokale YMCA’s zijn oude verenigingen, vaak meer dan 100 jaar oud. De YMCA tracht jongeren een eigen plek te geven, een kring waarin de levensvragen die op hen afkomen alle ruimte te geven. De YMCA creëert hiervoor de mogelijkheid met plaatselijke verenigingen, meestal in kleine groepen en met de hulp van vrijwilligers. Hoe verschillend al deze werkwijzen ook zijn, drie woorden zijn steeds herkenbaar aanwezig: ontspanning, vorming en dienstverlening. Met elkaar vormen deze woorden de driehoek, het symbool van de YMCA over de gehele wereld. Kinderen en jongeren ontmoeten elkaar om vriendschap te beleven, om een eigen plek te hebben waar gezelligheid en plezier is, om iets te leren en iets goeds te doen voor elkaar en voor anderen, dichtbij of wereldwijd.

YMCA Meijendel

YMCA Meijendel is een nieuw initiatief dat in 2022 is gestart met het organiseren van een zomerkamp in Driebergen. De vrijwilligers van YMCA Meijendel zetten zich in om ieder jaar weer een onvergetelijke kampweek te organiseren voor alle kinderen kinderen uit de regio Voorschoten, Voorburg, Leiden, Den Haag en Wassenaar.

Zomerkamp voor kinderen uit de regio Voorschoten en Wassenaar